Seniorafdeling – vedtægter

Aarhus Tømrerlaugs Seniorklub blev stiftet på et møde den 6. november 1985

 

Klubbens formål er:

At medlemmerne mødes - uden forudgående skriftlig meddelelse til hyggeligt samvær med kaffe, samt efterfølgende kortspil, rafling og andre aktiviteter.

 

Den anden tirsdag i hver måned, excl. juli, kl. 14.30 - 17.00, hvis ikke andet meddeles.

At arrangere virksomhedsbesøg hos medlemmerne eller andre virksomheder, med tilknytning til tømrerfaget.

At besøge - og arrangere besøg af - andre Seniorklubber o.l.

At besøge medlemmer efter invitation ved fødselsdage, jubilæer o.a.

At besøge medlemmer ved sygdom.

At deltage ved medlemmers begravelse / bisættelse.

At indkassere beløb for nyt medlemskab: kr. 100,00

At indkassere kontingent for medlemskab: kr. 300,00 pr. år som erlægges ved første mødedag i januar.

 

Såfremt kontingentet ikke er betalt ved første møde i januar, udsendes opkrævning og beløbet skal herefter være betalt inden 30 dage. (Vedt. d. 13.11.2007)

 

At tilbyde optagelse af medlemmer af Aarhus Tømrerlaug, som er fyldt 60 år.

At tilbyde optagelse af passive medlemmer af Aarhus Tømrerlaug, der uanset alder er ophørt med at drive forretning.

 

Ved medlemskabets ophør har medlemmet intet økonomisk krav på indbetalte eller indestående midler.

At anvende klubbens midler som gaver til medlemmer i forbindelse med mærkedage og/eller sygdom m.v. i øvrigt efter medlemmernes bestemmelse.

 

At give gave for en værdi af kr. 500,00 til medlemmer ved fyldte ”runde” og ”halvrunde” fødselsdage.

                    

At arrangere generalforsamling hvert år i november måned med dagsorden:

(Dagsorden vedtaget. d. 12.11.2002)

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning v. formanden

3. Revideret regnskab v. kassereren

4. Indkomne forslag(forslag skal senest være bestyrelsen i hænde ved sidste klubmøde inden generalforsamling)

5. Valg af formand

6. Valg af kasserer

7. Valg af klubmester

8. Valg af suppleant

9. Eventuelt.

 

Vedtægterne er nyoptrykte efter diverse vedtagne revideringer og er gældende ved generalforsamlingen den 13. november 2007.

 

Bestyrelsen

Til forside

Bliv medlem

Ønsker du at høre mere om Aarhus Tømrerlaug, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem, så kontakt os. 

 

 

Kontakt Aarhus Tømrerlaug

Dansk byggeri

Læs seneste nyheder her

 

Minister bag duggede ruder

Der er vrede hos vinduesproducenter, der i tillid til en dialog med Energistyrelsen har investeret i udvikling af moderne komfort og indeklimavenlige vinduer..... 

Læs hele nyheden

Leverandører, der tager ansvar for skjulte fejl og mangler

Entreprenører har ansvaret for skjulte fejl og mangler i ti år – det har leverandørerne ikke nødvendigvis, men på www.mangelansvar.dk kan man se hvilke leverandører, der faktisk påtager sig ansvar....

Læs hele nyheden